19th EC Nepali Advisor

Dr. Agni Raj Koirala
Sogang University
Prakash Dhamala
Dr. Ek Raj Baral
ASSISTANT PROFESSOR
Dr Prabesh Poudel
Dr. Kisan Chhetri
Dr Madhu Suddan Atteraya
Keimyung University
Dr Keshav Thapa
Binod Kuwar
NRNA President
Roy Dawa Norbu Sherpa
Dr. Kamala Saud
Dr. Dirgha Raj Joshi
Dr. Prakash Devkota
Rajaram Shrestha
Dr. Hari Datta Khanal

Subscribe for our email newsletter